Vesti

Svetski dan civilne zaštite u našem gradu

SREMSKA MITROVICA – Povodom obeležavanja Međunarodnog dana civilne zaštite Štab za vanredne situacije održao je redovnu sednicu, a Odeljenje za vanredne situacije Sremska Mitrovica i Crveni krst Sremska Mitrovica održali su i prigodne programe. Na Trgu Ćire Milekića deljeni su flajeri sa informacijama o aktivnostima i organizaciji sistema civilne zaštite.

U Gradskoj kući održana je redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije. Gradonačelnica Svetlana Milovanović komandant Gradskog štaba za vanredne situacije osvrnula se na to da poslednjih godina civilna zaštita ponovo dobija na značaju i intenzivno se radi na vraćanju i jačanju ugleda ovog sistema zaštite.

Razgovarano je o redovnim aktivnostima štaba, usvajanju redovnih planova i programa, kao i o aktivnostima u slučaju vanrednih i nepredviđenih okolnosti, kakvih je bilo tokom protekle godine.

Predrag Vladisavljević, šef Odseka za upravljanje rizikom i civilne zaštite u okviru Odeljenja za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije Odeljenje u Sremskoj Mitrovici podsetio je da je Međunarodna organizacija za civilnu odbranu, koja promoviše rad službi civilne zaštite širom sveta i ukazuje na značaj njihove saradnje i potrebe solidarnosti u zajedničkoj borbi, na Generalnoj skupštini 1990. godine ustanovila 1. mart kao Svetski dan civilne zaštite. „Civilna zaštita je vrlo značajan segment zaštite i spasavanja ljudi, građana, materijalnih dobara, to je nivo bezbednosti koji se oslanja pre svega na državu, na lokalnu samoupravu, koji se oslanja i na svest građana. Najbolju priliku da to vidimo imali smo tokom ugrožavajućih poplava 2014. godine gde smo svi bili pripadnici jedinstvenog sistema zaštite i spasavanja, naravno uz koordinaciju štabova za vanredne situacije, komandanata i svih drugih službi koje su zadužene da brinu o zaštiti i spasavanju građana,” zaključio je Vladisavljević.

Svetski dan civilne zaštite, 1. mart, ima za cilj ukazivanje na vitalni značaj i ulogu ove vrste organizovanja u slučaju svih tipova nesreća, katastrofa i suočavanju sa njima, kao i da se oda priznanje za njihove napore, žrtve i podvige. Cilj je da se skrene pažnja javnosti na značaj civilne zaštite i razvijanja svesti o preventivnim i samozaštitniim merama i postupcima u slučaju elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća.

Sara Kuzmanović, referent u Službi za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Sremska Mitrovica navodi da je ovo prilika za edukaciju ljudi o sigurnosnim postupcima i reagovanju u hitnim situacijama.

Kako je istakla: „Lokalna samouprava je veliku pažnju usmerila na formiranje i razvijanje civilne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Služba za poslove odbrambenih priprema je u prethodnoj godini formirala  jedinicu civilne zaštite opšte namene, kao i specijalizovanu jedinicu civilne zaštite za uzbunjivanje. Civilna zaštita se poslednjih godina vratila na velika vrata, zahvaljujući državi i njenom rukovodstvu, ponovo je prepoznat i vrednovan sistem ljudskih i materijalnih resursa, a i organizovanih mera i aktivnosti koje društvo koristi kako bi se zaštitilo od prirodne katastrofe, nesreća ili nekih drugih vanrednih događaja.U narednom periodu će lokalna samouprava, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, pristupiti obučavanju pripadnika ovih jedinica, kao opremanju jedinica.”

Civilna zaštita je organizovan odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu, u slučaju vanrednih situacija, koje prevazilaze mogućnosti redovnog delovanja nadležnih organa. U sklopu obeležavanja ovog dana volonteri Crvenog krsta delili su flajere sa informacijama o aktivnostima i organizaciji sistema civilne zaštite na Trgu Ćire Milekića.

„Kao sastavni deo lokalnog integrisanog sistema za zaštitu i spasavanje sarađujemo sa pripadnicima civilne zaštite tokom vanredne situacije, odnosno sa svim relevantnim subjektima određenim za spasavanje i zaštitu, evakuisannje i zbrinjavanje ugroženih. Pored toga saradnja sa pripadnicima civilne zaštite ostvaruje se i kroz obuke prve pomoći, licencirani predavači Crvenog krsta realizuju po određenom planu i programu obuke iz prve pomoći za pripadnike jedinica civilne zaštite. Prezentovan je deo raspoloživih kapaciteta Crvenog krsta za odgovor na neke vanredne situacije volonteri su zainteresovanim pokazali tehnike i veštine u zbrinjavanju, a istovremeno su delili i flajere kako bi se svi naši sugrađani upoznali sa merama određenim merama zaštite tokom vanredne situacije,” rekla je Tatjana Jovančević sekretar Crvenog krsta.

U Republici Srbiji, civilna zaštita, posle više od dve decenije, ponovo dobija na značaju i intenzivno se radi na njenom jačanju. Ona predstavlja celovit sistem i najširi oblik organizovanja, pripremanja i učešća stanovništva u humanitarnim aktivnostima i zadacima zaštite i spasavanja.

Svetski dan civilne zaštite – 1. mart ustanovljen je 1990. odlukom Generalne skupštine Međunarodne organizacije civilne zaštite (ICDO), kao sećanje na dan kada je 1972. godine stupio na snagu Statut međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, koji je registrovan pri Sekretarijatu Ujedinjenih nacija u skladu sa Poveljom UN.

Najava događaja

15apr18:0019:00Tribina o HPV imunizaciji

red voznje autobuska Red voznje zeleznica

Kurs Evra

ValutaKupovniSrednjiProdajni
116.7763117.1277117.4791