Vesti

Otpis kamata na porez

SREMSKA MITROVICA – Odluka o uslovnom otpisu kamata u celosti na izvorne prihode Grada Sremska Mitrovica, usvojena na poslednjoj održanoj sednici Skupštine grada stupila je na snagu. Kako bi im kamata bila otpisana, zainteresovani građani moraju da podnesu zahetev Gradskoj upravi za budžet i lokalni ekonomski razvoj.

Odluku su pojasnili na konferenciji za novinare Gradskoj kući v. d. načelnika Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj Duško Šarošković i Bogdan Šulaja šef Službe naplate prihoda.

Duško Šarošković, v. d. načelnika Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj pojasnio je: „Grad je rešio da pomogne sugrađanima koji su bili nesavesni, pa nisu na vreme izmirili svoje poreske obaveze, da ukoliko su spremni da to učine u roku od 30 dana, dovoljno je da uplate glavnicu, a kamata će biti otpisana. Ova odluka je ograničenog trajanja i od danas mogu da se podnose zahtevi. Do sada smo imali tu praksu za neke druge prihode, a sada smo odlučili da se primeni za sve izvorne prihode koje mi administriramo na taj način obezbedićemo veću naplativost kako bi obezbedili dobro funckionisanje grada. Gradu je dovoljno da se uplati glavnica, jer smo za taj deo i zadužili naše poreske obveznike, a kamata je neka vrsta sankcije za nesavesno izmirivanje obaveza. Da ne bismo došli u situaciju da građani koji su do sada savesno plaćali svoje obaveze, a njih je većina, budu diskriminisani na ovaj način, za njih smo predvideli mogućnost otpisa u visini od 10 odsto njihovih zaduženja za prošlu godinu kako bismo ih stimulisali za dalje blagovremeno izmirivanje obaveza.”

Ovom odlukom predviđeno je da poreski obveznici, u koje spadaju fizička, pravna lica i preduzetnici, ostvaruju pravo na uslovni optpis kamate. Oni će se obraćati se zahtevom Gradskoj upravi za budžet i lokalni ekonomski razvoj.

„Sačinjavaće se zapisnik na osnovu koga će poreski organ donositi rešenja o uslovnom otpisu kamate. Od dana uručenja rešenja, imaće 30 dana od dana uručenja rešenja da izmire obaveze, glavni dug.  Na dan izmirenja glavnog duga biće otpisana kamata u celosti. Ukoliko to ne učine u tom roku, Gradska uprava će po službenoj dužnosti ukinuti rešenje o uslovnom otpisu kamate. Ovo se odnosi na sve izvorne gradske prihode. Otpis u visini od 10 odsto za savesne obveznike odnosi se na porez na imovinu, komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru, naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine,” rekao je Bogdan Šulaja šef Službe naplate prihoda.

Otpis kamate u visini od 10% ne odnosi se na boravišne takse i naknade za zauzimanje javne površine, pojasnio je Šulaja.

Najava događaja

18junCelodnevni dogadjaj30Poziv za XXVIII sremskomitrovački salon

23jun09:0015:00Dečija bećarijada u Martincima

24jun11:0012:00Taktičko-tehnički zbor policijskih vozila i opreme

red voznje autobuska Red voznje zeleznica

Kurs Evra

ValutaKupovniSrednjiProdajni
116.7100117.0612117.4124