Vesti

Međunarodni dan starijih osoba

SREMSKA MITROVICA – Povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba održan je sastanak u Gradskoj kući sa predstavnicima ustanova i udruženja o programima za osobe trećeg životnog doba. U želji da poboljšaju kvalitet života starijih, bolesnih, fizički hendikepiranih, siromašnih i društveno marginalizovanih osoba, mreža institucija i organizacija sa teritorije Grada Sremska Mitrovica izgradila je kompatibilan sistem zdravstveno-socijalnih usluga prilagođen njihovim potrebama.

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra sa ciljem da se ukaže javnosti da je uvažavanje demografskih trendova i socijalna inkluzija starijih osoba od presudne važnosti za kreiranje održive urbane sredine koja promoviše jednakost, blagostanje i prosperitet zajednički za sve građane. koje se bave ovom populacijom

Kako je rekao Dražen Riđošić, načelnik Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine: „Starenje populacije danas predstavlja jedan od najvećih uspeha čovečanstva ali i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova. Neophodno je istaći da je udeo osoba starijih od 60 godina u porastu i da se taj trend nastavlja usled povećanja dužine životnog veka. Grad Sremska Mitrovica izdvaja značajna sredstva iz budžeta grada upravo za u populaciju. Pri Centru za socijalni rad ima usluga gerontodomaćice koji obilaze naše korisnike kojima je pomoć najpotrebnija, naši penzioneri dobijaju besplatno autobuske karte, u sferi zdravstvene zaštite imamo u selima domove zdravlja, te je našim građanima olakšano lečenje. Zajedno sa Vladom Republike Srbije delili smo penzionerske kartice, pa naši građani imaju velike uštede pri kupovini, od ovog meseca kreće povećanje penzija za 5,5% i isplata jednokratne pomoći od 20.000 dinara, a od januara ide novo povećanje penzija. Osnovni ciljevi svih partnera u našem gradu su: Poboljšanje socijalno-materijalnog položaja i zdravstvenog stanja starijih, sprečavanje socijalne isključenosti, motivisanje na aktivaciju u cilju iskorištenja postojećih potencijala kapaciteta starijih osoba i pružanje mogućnosti da svaka osoba živi život dostojan čoveka.”

Tema ovogodišnje kampanje je „Poštovanje ljudskih prava starijih osoba kao ispunjenje vizije Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima: kroz generacije”. Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba ima za cilj da ukaže javnosti da je uvažavanje demografskih trendova i socijalna inkluzija starijih osoba od presudne važnosti za kreiranje održive urbane sredine koja promoviše jednakost, blagostanje i prosperitet zajednički za sve građane.

Kako je rekla Kristina Dragišić u ime Karitasa i tima koji je formirao informativni listić: „Kroz naš dugogodišnji rad sa starim osobama shvatili smo da bi ostvarivale prava ,starije osobe moraju da budu bolje informisane, zbog čega smo se odlučili da oformimo informativni listić gde se nalaze podaci svih referentnih socijalnih i zdrastvenih institucija koje rade na terenu Sremske Mitrovice. Prikazana su svs prava koja mogu da ostvare u okviru Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Crvenog krsta, Karitasa itd, sa svim dokumentima koji im trebaju na primer za ostvarivanje socijalne pomoći, materijalne pomoći, bilo kakvih primanja ili čak besplatnih lekova, ukidanja participacije itd. Zahvaljujući saradnji partnerskih organizacija, institucija na nivou grada formirali smo info-listić, a naš zadatak će biti da ih dopremimo do svake stare osobe na teritoriji naše opštine.”

Crveni krst Sremska Mitrovica kroz program Brige o starijima, brine o 71 osobi, uglavnom žiteljima seoskih sredina i to samačkim staračkim domaćinstvima.

„Ono što želimo da istaknem, jeste mogućnost ostvarivanja prava na pomoć u vidu primanja kuvanih obroka ili paketa hrane i higijene, svi naši stariji sugrađani koji su bez primanja, koji žive sami, odnosno nemaju porodicu ili imaju radno nesposobnog člana domaćinstva, a iz nekg razloga ne ostvaruju pravo na novčanu materijalnu pomoć kod Centra za socijalni rad. (U ovu kategoriju „sive zone siromaštva” spadaju starije osobe 65+, koje su bez pimanja, a zakonski zbog viška stambenog prostora ili imanja, bez obzira da li se radi o obradivom ili ne obradivom zemljištu i sl., ne ostvaruju pravo na novčanu pomoć kod CSR). Zahvaljujući sredstvima koja su obezbeđena iz budžeta Grada, preko Gradske uprave za socijalnu i zažtitu životne sredine,kao i kroz donacije Vlade Republike Srbije, Crveni krst Sremska Mitrovica je u mogućnosti da pomogne svim našim sugrađanima koji se nađu u stanju socijalne potrebe”, rekla je Tatjana Jovančević skretar Crvenog krsta Sremska Mitrovica.

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Glavna skupština Ujedinjenih nacija (UN) 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost osiguravanja životnog okruženja koje se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba.

Starenje populacije danas predstavlja jedan od najvećih uspeha čovečanstva ali i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova. Neophodno je istaći da je udeo osoba starijih od 60 godina u porastu i da se taj trend nastavlja sa jedne strane usled opadajuće stope nataliteta, a sa druge strane usled povećanja dužine životnog veka.

Najava događaja

27majCelodnevni dogadjaj31SLOBODNA ZONA

red voznje autobuska Red voznje zeleznica

Kurs Evra

ValutaKupovniSrednjiProdajni
116.7641117.1154117.4667