Vesti

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Sremska Mitrovica – Komisija za realizaciju mera energetske sanacije Grada Sremska Mitrovica obaveštava sve zainteresovane građane da je danas 8. jula 2022. godine raspisan Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vodena teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2022. godinu.

Rok za podnošenje prijava je do 29. jula 2022. godine.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima i ispunjavaju sledeće uslove:

Da je podnosilac prijave vlasnik objekta, ili ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu, i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu saglasnost vlasnika objekta;

Da podnosilac prijave i članovi domaćinstva imaju prijavljeno prebivalište/boravište u trenutku objavljivanja javnog poziva;

Da podnosilac prijave poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:

– dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,

– građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,

– građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije,

– rešenje o ozakonjenju,

– dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja objekta;

Da je podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu;

Da je objekat nastanjen i da je potrošnja električne energije u objektu u prethodnom mesecu minimalno 30 kwh.

Tekst Javnog poziva kao i konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovca.rs i Gradskom uslužnom centru, ul. Svetog Dimitrija br. 13, Sremska Mitroviica.

Najava događaja

18junCelodnevni dogadjaj30Poziv za XXVIII sremskomitrovački salon

red voznje autobuska Red voznje zeleznica

Kurs Evra

ValutaKupovniSrednjiProdajni
116.7109117.0621117.4133