Vesti

RELOF2 – Reforma lokalnih ustanova kroz finansijsko upravljanje i kontrolu

Sremska Mitrovica – Regionalna konferencija „Kako uspostaviti sistem finansijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih budžetskih korisnika na lokalu“ održana je u Skupštinskoj sali Gradske uprave Sremaska Mitrovica. Događaj je održan u okviru Projekta Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2), u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija.

Projekat RELOF2 u saradnji saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija razvio je Praktičan vodič sa alatom za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava (IKBS) na lokalnom nivou, koji je predstavljen na konferenciji. Uz Vodič je kreiran i alat za izradu dokumentacione osnove sistema FUK koji u velikoj meri automatizuje proces i olakšava rad na uspostavljanju samog sistema.

Kako je rekao Zoran Đurić načelnik Gradske uprave za obrazovanje: „U cilju uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava Ministarstvo finansija Republike Srbije uz podršku Vlade Švajcarske preko švajcarskog Sekretarijata za ekonomske poslove je pokrenuo Projekat Reforme lokalnih finansiranja u Srbiji RELOF2. Kroz projekat RELOF2 puža se stručna podrška jedinicama lokalne samouprave u uspostavljanju, odnosno unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole interne revizije ali i nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Integrisanjem ovog sistema u rad jedinica lokalne samouprave i njihovih javnih preduzeća dobiće se transparentniji sistem finansijskog upravljanja i kontrole i nadzora je, te u tom smislu od velike važnosti implementiranje istog.”

Uspostavljanje finsijskog upravljanja i kontrole kod svih korisnika javnih sredstava je deo reforme javnih finansija. Njen cilj je unapređenje upravljanja javnim finansijama, odnosno unapređenje odgovornosti rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru, kao i bolje upravljanje javnim sredstvima u skladu sa principima interne finansijske kontrole.

Ivana Teodorović ekspert za uspostavljanje sistema FUK u okviru ovog projekta pojasnila je svrhu današnje koneferencije: „Tema je uspostavljanje sistema FUK kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava na lokalnom nivou, prevashodno se odnosi na ustanove kulture, sporta, biblioteke, muzeje i slično. Zakon o budžetskom sistemu predviđa da svi korisnici javnih sredstava moraju uspostaviti sistem finansijskog upravljanja i kontrole i taj zakonski okvir bi trebalo ispoštovati. Mi smo u okviru prethodne faze sa Gradom Sremska Mitrovica uspostavili sistem finansijskog upravljanja i kontrole u samoj Gradskoj upravi i u nekoliko lokalnih korisnika budžetskih sredstava. Na osnovu tog iskustva projekat je razvio Priručnik za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole uz jedan alat koji sada prezentujmo i omogućavamo svim ostalim ustanovama na lokalnom nivou da same uz pomoć ovog priručnika uspostave ovaj sistem i time ispune i zakonsku formu. Alat je deo priručnika i jedan poluautomatizovan Excel dokument koji korisnicima omogućava da na lakši način pripreme dokumentacionu osnovu za sistem FUK-a. Ovi obrasci su preporučeni od strane Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija, a pošto su u ovom alatu poluautomatizovani na taj način će uštedeti dosta vremena prilikom izrade dokumentacione osnove sistema.”

Uspostavljanje IFKJ je zakonska obaveza svih korisnika javnih sredstava Republike Srbije i preduslov za zatvaranje poglavlja 32 – finansijski nadzor, pri pristupanju EU. Ovu zakonsku obavezu, bez obzira na veličinu i broj zaposlenih, kao korisnici javnih sredstava, imaju i indirektni budžetski korisnici.

Najava događaja

13apr13:0015:00Bokserski spektakl na Žitnom trgu!

15apr18:0019:00Tribina o HPV imunizaciji

red voznje autobuska Red voznje zeleznica

Kurs Evra

ValutaKupovniSrednjiProdajni
116.7763117.1277117.4791