Vesti

Prezentovani kratki studijski programi Visoke škole Sirmijum

Sremska Mitrovica – U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici u petak 18. marta 2022. održana je prezentacija kratkih programa studija koje Visoka škola strukovnih studija Sirmijum u saradnji sa profesorima Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad planira da pokrene u narednom periodu. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici gradske uprave na čelu sa gradonačelnicom Svetlanom Milovanović i direktorom Regionalne privredne komore Sremska Mitrovica Predragom Mujkićem, kao i predstavnici zainteresovanih kompanija iz Sremskog okruga.

Nakon uvodne reči direktora Visoke škole Sirmium profesora dr Dejana Savičevića u kojoj je istaknuta želja i ambicija da ova visokoškolska ustanova, koja je već uveliko prepoznata i pozicionirana na polju društveno-humanističkih nauka, započne svoj razvoj i u polju tehničko-tehnoloških nauka i tako omogući dalji, još dinamičniji, razvoj kako ove visokoškolske ustanove tako i čitavog grada i regiona, šef Katedre za logistiku i intermodalni transport Fakulteta tehničkih nauka profesor dr Marinko Maslarić održao je prezentaciju dva kratka programa studija: Primenjena logistika i Liderstvo u proizvodnji.

Po rečima profesora Maslarića, opravdanost pokretanja ovakve vrste studijskih programa se ogleda u realnim zahtevima privrede za obrazovanim kadrovima na polju logistike, automotiv, mašinske i prehrambene industrije, kao i u neophodnosti konstantnog usavršavanja i obuke radnika. Grad Sremska Mitrovica je deo jednog logističkog trougla Sremska Mitrovica – Novi Sad – Novi Beograd koji predstavlja prostor na kojem je lociran najveći broj logističkih, automotiv i kompanija metalske i mašinske industrije na kojem se generiše oko 70% ukupnog BDP-a Republike Srbije. Porast broja kompanija i obima njihovog poslovanja dovešće u narednom periodu do potencijalnog nedostatka kvalitetnog kadra. Takođe, dalji rast atraktivnosti ovog regiona u pogledu zapošljavanja uticaće i na povećanje stope fluktuacije radnika. Uvažavajući ove činjenice, kako je to istakao profesor Maslarić, za očekivati je da kompanije investiraju u konstantu obuku i usavršavanje svojih radnika, jer će samo na taj način biti u mogućnosti da odgovore navedenim izazovima porasta potražnje i fluktuacije zaposlenih. Kao prirodan odgovor na ove potrebe javila se i ideja da Visoka škola Sirmijum u saradnji sa kolegama sa Fakulteta tehničkih nauka osmisli i ponudi kratke studijske programe koji će trajati godinu dana (2 semestra – 60 ESPB) i koji će omogućiti sticanje užih i funkcionalnih znanja i veština neophodnih za obavljanje konkretnih zadataka iz navedenih oblasti.

 U detaljnoj prezentaciji navedenih programa, profesor Maslarić je istakako da su u pitanju programi koji odgovaraju nivou visokoškolskog obrazovanja, da će biti aplikativno orijentisani i razvijeni na osnovu potrebnih kompetencija zaposlenih pri čemu će konkretna struktura programa biti fleksibilna i prilagodljiva konkretnim zahtevima kompanija. Studijski programi će biti formirani na bazi lanca znanja koji povezuju svaki predviđeni predmet u studijskom programu, i svaku nastavnu jedinicu u tom predmetu, sa potrebnim znanjem kao izlaznom kompetencijom. Profesori Visoke škole Sirmijum će biti zaduženi za izvođenje nastave iz grupe opštih predmeta, dok bi profesori sa Fakulteta tehničkih nauka izvodili nastavu iz aplikativno orijentisanih predmeta. U ovom cilju Visoka škola Sirmium planira opremanje specijalne laboratorije koja bi bila namenjena obuci iz savremenih informacionih i identifikaciono-komunikacionih tehnologija koje se primenjuju u proizvodnoj i skladišnoj logistici.

Za kraj, profesor Maslarić je naveo da su kompetenti izvođači, kvalitetan nastavni materijal i savremene nastavne metode, kao i sloboda u kreiranju nastavnih jedinica predmeta i fleksibilna organizacija nastave, garant da će ovi kratki programi studija opravdati svoj cilj i više nego zadovoljiti očekivanja zainteresovanih kompanija i pojedinaca koji žele da se usavršavaju ili prekvalifikuju za rad u ovima oblastima.

U diskusiji koja je usledila nakon održanih prezentacija zaključeno je da bi planirani  kratki programi studija mogli da krenu sa upisom polaznika već od oktobra 2022. godine.

Najava događaja

19apr19:0020:00Duo Docemente 

red voznje autobuska Red voznje zeleznica

Kurs Evra

ValutaKupovniSrednjiProdajni
116.7886117.1400117.4914