Vesti

Kontrola kvaliteta vazduha na tri mesta u gradu

Sremska Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica od 2013. godine kontrolište zagađenje vazduha na tri merna mesta. Na dva mesta meri se koncetracija SO2, NO2, i čađi, a na jednom koncetracija PM10 suspendovanih čestica.

Kvalitet vazduha, veoma aktuelna tema u oblasti zaštite životne sredine ovih dana, po rečima Vladimira Nastovića načelnika Gradske uprava za zaštitu životne sredine, prisutna je već godinama u radu ove Uprave. Izveštaji na mesečnom i godišnjem nivou javno su dostupni na sajtu Grada. Predmet pažnje javnosti ovih dana su čestice koje vazduhu daju boju i miris PM 10, ugljen-monoksid, sumpor-dioksid i azot-dioksid.

Analizirajući rezultate merenja, dobijenih od Zavoda za javno zdravlje, dolazi se do zaključka da u zimskom periodu, odnosno u toku grejne sezone dolazi do prekoračenja PM10 suspendovanih čestica iznad graničnih, a i tolerantnih vrednosti. Poboljšanjem meteoroloških uslova, u prolećnim mesecima, koncetracije PM10 čestica se smanjuju ispod graničnih vrednosti.

Vladimir Nastović načelnik resorne uprave kaže da Grad Sremska Mitrovica odnosno Gradska uprava za zaštitu životne sredine prati parametre kvaliteta vazduha, od 2013. godine kao svoju zakonsku obavezu. „Na tri mesta merimo kvalitet vazduha, dva mesta su industrijska zona i „Metalfer” firma, a treće je stambena zona, Srednja ekonomska škola „Deveti maj”, tu merimo čađ, sumpor-dioksid i azot-dioksid. Čestice PM10, merimo na jednom mestu, a to je Zavod za javno zdravlje. Sva ta merenja radi Zavod za javno zdravlje kao ovlašćena institucija. Gotovo svake godine se konstatuje da dolazi do narušavanja kvaliteta vazduha u zimskom periodu, odnosno u sezoni grejanja. Naš zaključak je da usled povećanog korišćenja tzv. goriva za zagrevanje čvrstog porekla, a prvenstveno mislimo na ugalj i individualna ložišta, dolazi do narušavanja kvaliteta”, rekao je Nastović.

Gradonačelnik je formirao Radno telo za izradu Kratkoročnog akcionog plana koje će doneti i preduzeti konkretne mere za smanjenje koncetracije PM10 čestica ispod graničnih vrednosti. U Planu budžeta za 2020.godinu, planirana su sredstva za izradu Plana kvaliteta vazduha za Grad Sremska Mitrovica, koji će sadržati mere koje treba preduzeti sa ciljem da se postignu odgovarajuće koncetracije zagađujućih materija.

Grad Sremska Mitrovica počeo je sa vođenjem Lokalnog registra izvora zagađivanja radi identifikacije potencijalnih izvora zagađivanja. Načelnik Nastović apelovao je na privrednike da dostavljaju potrebne podatke za registar.

Od decembra 2019. uvedena je naknada za korišćenje javnih dobara po Zakonu o naknadama za korišćenje dobara, u delu koji se odnosi na zaštitu životne sredine, dodaje načelnik: „Po Zakonu o zaštiti životne sredine i po Uredbi koja je izašla, u obavezi plaćanja nadoknade su samo privredni subjekti i to prema listi kriterijuma koji određuju visinu naknade. Gradski inspektori za zaštitu životne sredine biće na terenu i uz svoje redovne kontrole kontrolisaće i dostavu podataka o stepenu emisije štetnih gasova svih privrednih subjekta koji su na listi potencijalnih zagađivača. Veliki privredni subjekti, u obavezi su da dostavljaju podatke Agenciji za zaštitu životne sredine, srednji i mali subjekti loklanoj samoupravi koja svoj registar takođe šalje Agenciji. Svi oni koji ne obavljaju one aktivnosti koje moraju da obavljaju, verovatno će u prvom trenutku biti upozoreni od strane naše inspekcije, a već sledeći put će biti sankcionisani postoje sankcije i kaznene mere.”

Svi privredni subjekti koji ne ispunjavaju zakonske obaveze u oblasti zaštite životne sredine, posebno u delu kvaliteta vazduha, biće najstrože sankcionisani, najavljuje načelnik Nastović. U prvoj fazi kontrole biće upozoreni, nakon čega će se primeniti zakonske sankcije.

Načelnik je istakao da nema potreba da se stvara panika među stanovnicima Sremske Mitrovice, ali da prostora za rad u oblasti zaštite životne sredine, pa i kvaliteta vazuha svakako ima i da je to jedna od prioritetnih tema u bliskoj budućnosti.

Najava događaja

27majCelodnevni dogadjaj31SLOBODNA ZONA

red voznje autobuska Red voznje zeleznica

Kurs Evra

ValutaKupovniSrednjiProdajni
116.7641117.1154117.4667