Vesti

Investicije u 2019. godini u službi razvoja i poboljšanja usluga

Sremska Mitrovica – U Javno-komunalnom preduzeću „Vodovod” održana je konferencija za novinare na kojoj  je o investicijama u 2019. i drugim aktuelnim temama govorio Borislav Babić, v.d. direktora JKP „Vodovod” Sremska Mitrovica

U godini na izmaku u JKP „Vodovod” Sremska Mitrovica prioritet je bilo nesmetano snabdevanje potrošača higijenski ispravnom vodom za piće, kao i revitalizacija vodovodnog i kanalizacionog  sistema. Na najbolji mogući način odgovoreno je  zahtevima svakodnevnice u pogledu planiranih i havarijskih intervencija, sa ciljem da se svi nedostaci u sistemu reše u najkraćem mogućem vremenu. To je između ostalog rekao Borislav Babić, v.d.direktora sremskomitrovačkog Vodovoda.

U SUSRET ZAHTEVIMA SAVREMENOG DOBA

U skladu sa ubrzanim razvojem grada u ekonomskom i privrednom smislu, najveći deo radova odnosio se na zamenu starih i dotrajalih cevovoda i instalacija vodovoda i kanalizacije. Značaj obnavljanja distributivne mreže je u tome da povećava kvalitet vodosnabdevanja, jer je rizik od kvarova znatno smanjen.

Taj posao je uspešno okončan u Železničkoj ulici gde je postavljeno 2,5 km novih vodovodnih i kanalizacionih cevi. Radovi koji su u Železničkoj ulici počeli prošle godine odvijali su se fazno i obuhvatili su i kompleksne radove ispod dve kružne raskrsnice, kao i prostora ispred železničke stanice. Takođe, nova vodovodna mreža izgrađena je I na  Bulevaru Konstantina Velikog, od Crvene česme do naselja Stari most, gde uz već postojeći cevovod, novi predstavlja alternativu za snabdevanje u situacijama povećane potrošnje. Na ovoj lokaciji  rekonstruisan je i deo kanalizacione mreže, kao i kućni priključci.Na novu distributivnu mrežu pruključen je  nedavno otvoren novi trgovinski centar u tom delu grada.

Karakteristično za grad i naseljena mesta Opštine Sremska Mitrovica je sve više korisnika vodovoda i kanlaizacije. Do kraja novembra meseca u Projektnom birou JKP „Vodovod“ zabeleženo je novih 105 priključaka na vodovodnu mrežu, najviše u Sremskoj Mitrovici, Grgurevcima i Noćaju. Usluge kanalizacije koristiće građani na 71 novom priključku, a najviše ih je u gradu i u Laćarku.

ČALMA PRIKLJUČENA NA JAVNI SISTEM VODOSNABDEVANJA

Radovi koji su počeli u oktobru prošle godine, završeni su u planiranom roku, sa kraćim zastojima tokom zimskog perioda. Na trasi dugoj nešto preko 7 km izgrađena je distributivna mreža od crpne stanice Manđelos do crpne stanice Čalma. Tako su   stvoreni uslovi za spajanje lokalnog vodovoda na javni sistem vodosnabdevanja. Voda za piće koja se doprema iz Postrojenja za preradu vode redovno se kontroliše u akreditovanim zdravstvenim institucijama, tako da meštani Čalme mogu biti sigurni u njenu zdravstvenu ispravnost.

REŠAVANJE PROBLEMA U KANALIZACIONOM SISTEMU

Imajući u vidu rastući broj korisnika,kao i česte i obilne padavine,ove godine se krenulo u povećanje kapaciteta FCS „Čikas”.Najpre je urađena  rekonstrukcija cevnih veza a u postupku je javna nabavka pumpe većeg kapaciteta i prateće opreme. Do kraja godine se očekuje i njena ugradnja, čime će odvođenje otpadnih voda biti znatno kvalitetnije.

Istovremeno, sanaciju kanalizacionog sistema mora da prati i saradnja građana, naročito onih u stambenim zgradama, gde je na jednom mestu koncentrisan veći broj korisnika. Iz Vodovoda skreću pažnju da stanari stambenih zgrada posebno povedu računa o tome da u kanalalizaciju ne ubacuju vlažne maramice, uloške, pelene i ostali nerazgradivi materijal u vodi. To stvara velike probleme u sistemu, a  samo malo pažnje i discipline dovoljno je za bolji kvalitet u ovom segmentu svakodnevnog života.

VODA ZA PIĆE BEZBEDNA ZA UPOTREBU

Voda za piće koja se distribuira građanima Sremske Mitrovice je higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna, utvrđeno je na osnovu analiza uzoraka, a prema propisanim mikrobiološkim i fizičko-hemijskim parametrima. Kontrola kvaliteta redovno se obavlja u internoj laboratoriji JKP „Vodovod”, Zavodu za javno zdravlje Sremska Mitrovica i Institutu za javno zdravlje Vojvodine u Novom Sadu.

LETO 2019. GODINE BEZ PROBLEMA U VODOSNABDEVANJU

Tokom juna, jula i avgusta potrošačima je isporučeno nešto preko 2 miliona metara kubnih vode, što odgovara višegodišnjem proseku. Zastoji su bili retki, uz minimalno trajanje – najviše do dva sata i to najčešće zbog sanacije kvarova ili u zonama infrastrukturnih radova. Kada je reč o naseljenim mestima sa lokalnim sistemom vodosnabdevanja, nisu zabeleženi veći problemi. Jedino se zbog ograničenih količina raspoložive vode nedostatak osetio u Bosutu tokom dva dana u julu. Takva situacija prevaziđena je  upućivanjem cisterne za vodu.

INTERVENCIJE NA MREŽI

Najvažnija delatnost Javnog komunalng preduzeća „Vodovod” iz Sremske Mitrovice je redovna isporuka higijenski ispravne vode za piće. Da bi taj cilj bio postignut, svakodnevno se radi, između ostalog, i na održavanju distributivne mreže i kućnih priključaka.

Hitne intervencije podrazumevaju da se blagovremeno reaguje na velike kvarove i što bržu sanaciju cevovoda kako bi se izbegli gubici na mreži. Pucanje cevovoda naročito je izraženo na mestima gde je vodovodna mreža stara i po nekoliko decenija. Otklanjanje kvara na mreži u ovakvim situacijama gotovo je nemoguće predvideti, pa tako i pravovremeno obaveštavanje javnosti. Na sreću, radovi ovog tipa često mogu da se urade u kratkom vremenskom period-do dva sata. Potrošači informacije o tome mogu dobiti u za to predviđenim službama „Vodovoda” na brojeve telefone 626-200, 611-976 ili 626-533.

PLAN ZA 2020. GODINU

Iz plana za narednu godinu v.d.direktora Borislav Babić izdvaja nabavku neophodne opreme za efikasnije održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema, kao i tekuće poslovanje, a u cilju kvalitetnije usluge vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda. „Sopstvenim sredstima planiramo između ostalog povezivanje Divoša na javni sistem vodosnabdevanja, revitalizaciju hlorogena, sanaciju kanala za ugradnju rešetke na FCS „Čikas”, izradu elaborata hidrogeoloških istraživanja i drugo. Uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za vodoprivredu,gde smo konkurisali za dodatna sredstva, u planu je nastavak izgradnje vodovodne mreže u Ravnju, građevinska sanacija filterskih polja, kao i rezervoara Manđelos“,najavio je Babić.

Takođe, u investicionom planu JKP „Vodovod” Sremska Mitrovica kroz izvore finansiranja sa republičkog ili pokrajinskog nivoa vlasti u planu su i radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže i crpnih stanica na više lokacija u Sremskoj i Mačvanskoj Mitrovici, Laćarku, Manđelosu, Bešenovačkom Prnajvoru, Šuljmu.

Najava događaja

27majCelodnevni dogadjaj31SLOBODNA ZONA

red voznje autobuska Red voznje zeleznica

Kurs Evra

ValutaKupovniSrednjiProdajni
116.7641117.1154117.4667