👉 👉 👉

••• SERVISNE ••• U naseljenom mestu Divoš voda nije za piće, zbog hiperhlorisanja vodovodne mreže. Meštani ovu vodu mogu da koriste isključivo kao tehničku. Ovakva situacija će trajati do narednog obaveštenja o zdravstvenoj ispravnosti vode. Za potrošače u Divošu JKP „Vodovod” Sremska Mitrovica će obezbediti cisternu sa vodom za piće, za osnovne namene.

Program „Novembarskih dana”

01novCelodnevni dogadjaj28Program „Novembarskih dana”

O događaju

Sremska Mitrovica – Program manifestacije „Novembarski dani” bogat i raznovrstan.

Vreme

Novembar 1 (Ponedeljak) - 28 (Nedelja)