👉 👉 👉

••• SERVISNE ••• U naseljenom mestu Divoš voda nije za piće, zbog hiperhlorisanja vodovodne mreže. Meštani ovu vodu mogu da koriste isključivo kao tehničku. Ovakva situacija će trajati do narednog obaveštenja o zdravstvenoj ispravnosti vode. Za potrošače u Divošu JKP „Vodovod” Sremska Mitrovica će obezbediti cisternu sa vodom za piće, za osnovne namene.

„Noć knjige”

17junCelodnevni dogadjaj18„Noć knjige”

O događaju

Sremska Mitrovica – Dvadesetšesta manifestacija „Noć knjige” održaće se u petak 17. i subotu 18. juna. Noć knjige je kulturna manifestacija koja se održava dva puta godišnje u proleće i u jesen. Organizatori su Izdavačka kuća „Laguna”, „Delfi” i Biblioteka „Gligorije Vozarović”.

Povodom ove manifestacije članovi Biblioteke „Gligorije Vozarović” ostvariće popust od 40% na godišnju članarinu.

Vreme

Jun 17 (Petak) - 18 (Subota)