👉 👉 👉

••• SERVISNE ••• U naseljenom mestu Divoš voda nije za piće, zbog hiperhlorisanja vodovodne mreže. Meštani ovu vodu mogu da koriste isključivo kao tehničku. Ovakva situacija će trajati do narednog obaveštenja o zdravstvenoj ispravnosti vode. Za potrošače u Divošu JKP „Vodovod” Sremska Mitrovica će obezbediti cisternu sa vodom za piće, za osnovne namene.

„Nečista krv”

14sepCelodnevni dogadjaj15„Nečista krv”

O događaju

Sremska Mitrovica – Pozorište „Dobrica Milutinović” 4. i 5. septembar 2021. u 18 i 20 sati. Ulaz: 300 dinara. Informacije: 615-115

Film prati priču o Hadži Trifunu, uglednom srpskom trgovcu, koji pokušava da očuva mir sa turskim vlastima, ali i održi svoj ugled i uticaj u Vranju, važnoj turskoj varošici u blizini granice sa oslobođenom Srbijom. Dok Trifun priprema dva sina da ga naslede na poziciji vođe među srpskim narodom, muke mu stvaraju ne samo moćni turski begovi nego i sama njegova porodica.

Više

Vreme

Septembar 14 (Utorak) - 15 (Sreda)