👉 👉 👉

••• SERVISNE ••• U naseljenom mestu Divoš voda nije za piće, zbog hiperhlorisanja vodovodne mreže. Meštani ovu vodu mogu da koriste isključivo kao tehničku. Ovakva situacija će trajati do narednog obaveštenja o zdravstvenoj ispravnosti vode. Za potrošače u Divošu JKP „Vodovod” Sremska Mitrovica će obezbediti cisternu sa vodom za piće, za osnovne namene.

„Muzeji za 10”

12majCelodnevni dogadjaj18„Muzeji za 10”

Vreme

Maj 12 (Sreda) - 18 (Utorak)

Lokacija

Muzej Srema

Vuka Karadžića 3, 321008