Vesti

Svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama

Sremska Mitrovica – „Šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je svetska kampanja koju obeležava 1.700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Nasilje nad ženama je svaki akt rodno zasnovanog nasilja koji dovodi do psihološke,fizičke, seksualne ili ekonomske povrede žene odnosno njene patnje, uključujući i pretnje takvim ponašanjem. U situacijama nasilja odgovornost za nasilje je uvek isključivo na onome ko čini nasilje, bez obzira na okolnosti koje mogu biti faktori podsticaja.

Statistika govori da:

– Najčešće žrtve nasilja u porodici su žene,deca i stare osobe.

– Svaka druga žena doživljava neki oblik psihološkog nasilja u porodici.

– Svaka treća žena je doživela fizički napad od nekog člana porodice.

– Svaka četvrta žena izložena je pretnjama nasiljem

– Od januara meseca 2022. god. do oktobra meseca 2022. god. ubijeno je 23 žena u porodičnom nasilju.

Centru za socijalni rad „Sava” u Sremskoj Mitrovici u periodu od novembra meseca 2021.god. do novembra meseca 2022.god. prijavljena su 233 slučaja nasilja u porodici, što je za 10% porast u odnosu na prethodnu godinu. Tokom ove godine, do novembra meseca usluge Sremske sigurne kuće koristi 9 žena i 13 dece.

Centar za socijalni rad „Sava” pruža sledeće vidove podrške žrtvama nasilja u porodici:

– Smeštaj u Sigurnu kuću ili hraniteljsku porodicu

– Informisanje žrtve o nadležnostima institucija u sprečavanju nasilja u porodici

– Savetodavni rad sa žrtvom nasilja, po potrebi upućivanje žrtve na psihoterapijski tretman

– Ekonomsko osnaživanje žrtava kroz uključivanje u stalnu novčanu pomoć (ukoliko ispunjava uslove),kao i pružanje pomoći u vidu davanja jednokratnih novčanih sredstava

– Pokretanje postupaka iz socijalne i porodično pravne zaštite.

Međusektorska saradnja javnih službi, lokalne samouprave i nevladinih organizacija u borbi protiv nasilja omogućava bolju i efikasniju razmenu informacija ali i stvaranje sistema podrške žrtava nasilja u porodici.

Krajnji cilj našeg rada je da u lokalnoj zajednici razvijemo nultu toleranciju na svaki vid nasilja, te da naše sugrađane edukujemo i ohrabrimo da svaki oblik nasilja prijave nadležnim institucijama.

Najava događaja

22dec18:0019:0035. Međunarodni „Domis enterijeri” turnir u malom fudbalu

red voznje autobuska Red voznje zeleznica

Kurs Evra

ValutaKupovniSrednjiProdajni
116.8194117.1709117.5224