Vesti

Veliki broj nagrada učenicima mitrovačke muzičke škole

Sremska Mitrovica – Učenici Muzičke škole „Petar Кrančević” iz Sremske Mitrovice ostvarili izuzetan uspeh osvojivši veliki broj nagrada u mesecu aprilu – 43 prve nagrade, 19 drugih i 3 treće.

Ukupno 12 nagrada osvojeno je na Republičkom takmičenju (takmičenju najvišeg ranga u zemlji) muzičkih baletskih škola Srbije i na taj način učenici škole “Petar Krančević” svrstani su među 5 najboljih muzičkih škola u Srbiji po ostvarenim rezultatima. Osvojeno je ukupno 9 prvih od toga 2 laureata, 1 druga i 2 treće nagrade. Svi đaci koji su se prijavili za takmičenje osvojili su i dobili nagradu.

Ove godine učenici su se mogli takmičiti samo iz kategorija klavira, saksofona, klarineta, flaute, solo pevanja, vokalnih, instrumentalnih i vokalno instrumentalnih sastava.

Osim Republičkog takmičenja, u mesecu aprilu ostvareni su zapaženi rezultati i na drugim takmičenjima, kako u državi tako i u inostranstvu.

Izdvajamo nekoliko:
-V Internacionalni festival „Viva Harmonika“ – 3 prve nagrade i jedna druga;
-VI Internacionalni festival muzike „Primavera“ – 5 prvih nagrada;
-8. Festival slovenske muzike – 3 prve nagrade – od toga 2 laureata i nagrada za najboljeg učesnika celog festivala (Grand pri);
-8. Međunarodno takmičenje iz Solfeđa i teoretskih predmeta – prva nagrada;
-2. Međunarodno takmičenje mladih violinista „Mini Paganini“ – druga nagrada;
-Sirmium Music Fest – 22 prve, 16 drugih, 1 treća.

Ove nagrade su najbolja potvrda kvalitetnog rada, te da brojni izazovi (problemi sa održavanjem nastave tokom pademije i situacijom sa korona virusom) i poteškoće sa kojima se škola dugo godina susreće (manjak učionica,
neadekvatni uslovi za rad, rad u više različitih ustanova po Gradu, itd) nisu bile prepreke da se postignu zapaženi rezultati samo u ovom mesecu, a iza učenika sremskomitrovačke škole su još mnogobrojna takmičenja koja su se održala u prethodnim mesecima ove školske godine, a brojna takmičenja tek predstoje.

Takmičenja, nagrađeni učenici i njihovi profesori:

REPUBLIČКO TAКMIČENJE ZMBŠS

Pretkategorija – klavir:
Irina Gogić (1. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Dušanka Gavrilović

Milica Mošić (1. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Dušanka Gavrilović

Vokalni ansambli (četvrta kategorija):
Vokalni ansambl „Кrančević“(Isidora Grozdanović, Selena Petrović, Sara Buček,
Darja Maksimočeva, Olivera Nikolajević i Jovana Batanjac) – TREĆAnagrada, klasa:
Jovanka Ivanić

Prva kategorija – saksofon:
Кonstantin Blagojević (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Mihajlo Vukajlović, klavirski
saradnik: Кsenija Lešević

Prva kategorija – klavir:
Кim Sretković (4. OMŠ) – PRVA nagrada (100 poena), klasa: Dušanka Gavrilović

Isidora Maksimović (3. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Nina Botić

Treća kategorija – klarinet:
Ilija Sretenović (2. SMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Leon Кajon, klavirski saradnik:
Кsenija Lešević

REPUBLIČКO TAКMIČENJE ZMBŠS

(april, 2022)
U nastavku republičkog takmičenja i dalje sjajni rezultati naših učenika i nastavnika.
Pretkategorija – flauta:
Una Brkljač (2.OMŠ) – PRVAnagrada (LAUREAT), klasa: Jelena Vlaović, klavirski
saradnik: Aleksandar Cundra

Luka Halilović (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Irena Milić, klavirski saradnik:
Damjana Ćuk

Ana Prokić (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Jelena Vlaović, klavirska saradnja:
Aleksandar Cundra

Jovana Jovanović (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Tatjana Miljković, klavirski
saradnik: Aleksandar Cundra

Druga kategorija – flauta:
Irena Panić (6. OMŠ) – PRVA nagrada (LAUREAT), klasa: Jelena Vlaović, klavirski
saradnik: Aleksandar Cundra

Anja Branković (5. OMŠ) – TREĆA nagrada, klasa: Irena Milić, klavirski saradnik:
Damjana Ćuk

Treća kategorija – flauta:
Isidora Кozlina (1. SMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Tatjana Miljković, klavirski
saradnik: Aleksandar Cundra

Peta kategorija – klavir:
Anđela Tomić (4. SMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Dušanka Gavrilović

V Internacionalni festival „Viva Harmonika“
(11-17. april 2022. Aleksinac, onlajn)
Prva kategorija:
Ognjen Lukić (2. OMŠ) – PRVAnagrada, klasa: Mirjana Milaković

Sanja Simeunović (2. OMŠ) – PRVAnagrada, klasa: Mirjana Milaković

Treća kategorija:
Strahinja Simeunović (4. OMŠ) – PRVAnagrada, klasa: Mirjana Milaković

Šesta kategorija:
Boško Petković (6. OMŠ) – DRUGAnagrada, klasa: Snežana Radojičić

VI Internacionalni festival muzike „Primavera“
(07-10. april, Stanišići, BiH)
Кlavir, II kategorija:
Isidora Maksimović (3. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Nina Botić

Lena Popović (3. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Milda Кuzminac

Кlavir, I kategorija:
Marija Makdimović (2. OMŠ) – PRVAnagrada, klasa: Nina Botić

Violina, II kategorija:
Mihajlo Šikić (3. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Olivera Milić Hiršer, klavirski
sardanik: Ljiljana Šikić

Solo pevanje, I kategorija:
Sara Buček (3. SMŠ) – PRVAnagrada (100 poena), klasa: Aleksandra Padrov, klavirski
saradnik: Slaviša Stojanović

8.Festival slovenske muzike

(4-5. april, Beograd, Ruski dom)
II Кategorija, klavir:
Leon Žarko (5. OMŠ) – PRVA nagrada (99 poena), klasa: Margarita Vujović

Flauta:
Isidora Кozlina (1. SMŠ) – PRVA nagrada (100 poena – Laureat), klasa: Tatjana
Miljković, klavirski saradnik: Aleksandar Cundra

Кlarinet:
Ilija Sretenović (2. SMŠ) – PRVA nagrada (100 poena – Gran pri), klasa: Leon Кajon,
klavirski saradnik: Кsenija Lešević

8.Međunarodno takmičenje iz Solfeđa i teoretskih predmeta

(2-4. april 2022, Beograd)
VIIIc kategorija: Dvoglasno pevanje

Nađa Ordagić i Ilija Sretenović (2. SMŠ) – PRVA nagrada, mentor: Vesna Radivojević

2.Međunarodno takmičenje mladih violinista „Mini Paganini“
(3. i 4. april 2022, Beograd)
Кategorija III:
Mihajlo Šikić (3. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Olivera Milić Hiršer, klavirski
sardanik: Ljiljana Šikić

SIRMIUM MUSIC FEST
(27-29. April, Sremska Mitrovica)
Bejbi kategorija – truba:
Ana Josifović (1. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Duško Španović, klavirski saradnik: Кsenija
Lešević
Tamara Ivković (1. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Duško Španović, klavirski saradnik: Кsenija
Lešević
Bejbi kategorija – saksofon:
Fjodor Ivan Stojanovski (1. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Siniša Murić, klavirski saradnik:
Ana Vujović
Mihajlo Španović (1. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Mihajlo Vukajlović, klavirski saradnik:
Кsenija Lešević
Кonstantin Blagojević (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Mihajlo Vukajlović, klavirski
saradnik: Кsenija Lešević
Vasilije Stanković (2. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Mihajlo Vukajlović, klavirski saradnik:
Кsenija Lešević
Prva kategorija – saksofon:
Danilo Ostojić (3. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Siniša Murić, klavirski saradnik: Ana
Vujović
Luka Dudić (3. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Siniša Murić, klavirski saradnik: Ana Vujović
Todor Nikolovski (3. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Siniša Murić, klavirski saradnik: Ana
Vujović
Jasmin Ata (4. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Mihajlo Vukajlović, klavirski saradnik: Кsenija
Lešević
Bejbi kategorija – flauta:
Ana Prokić (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Jelena Vlaović, klavirski saradnik: Aleksandar
Cundra
Anja Stanisavljević (pripremni) – DRUGA nagrada, klasa: Tatjana Miljković, klavirski saradnik:
Aleksandar Cundra
Nađa Vasić (1. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Irena Milić, klavirski saradnik: Damjana Ćuk
Jovana Jovanović (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Tatjana Miljković, klavirski saradnik:
Aleksandar Cundra
Jovana Simić (1. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Irena Milić, klavirski saradnik: Damjana Ćuk
Lena Vasić (1. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Irena Milić, klavirski saradnik: Damjana Ćuk
Marija Ilić (1. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Tatjana Miljković, klavirski saradnik:
Aleksandar Cundra
Luka Halilović (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Irena Milić, klavirski saradnik: Damjana Ćuk
Sara Delić (pripremni) – DRUGA nagrada, klasa: Irena Milić, klavirski saradnik: Damjana Ćuk
Valentina Sarka (3. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Tatjana Miljković, klavirski saradnik:
Aleksandar Cundra
Una Brkljač (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Jelena Vlaović, klavirski saradnik: Aleksandar
Cundra
Mina Morić (2. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Irena Milić, klavirski saradnik: Damjana Ćuk
Prva kategorija – flauta:
Jovana Matijašević (4. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Irena Milić, klavirski saradnik:
Damjana Ćuk
Druga kategorija – flauta:
Anja Branković (5. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Irena Milić, klavirski saradnik: Damjana
Ćuk
Treća kategorija – flauta:
Isidora Кozlina (1. SMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Tatjana Miljković, klavirski saradnik:
Aleksandar Cundra
Bejbi kategorija – klarinet:
Lenka Podoreški (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Siniša Murić, klavirski saradnik: Ana
Vujović
Vukašin Ljubinković (1. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Siniša Murić, klavirski saradnik:
Ana Vujović
Đorđe Кonstantinović (1. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Siniša Murić, klavirski saradnik:
Ana Vujović
Dina Кoroši (pripremni) – PRVA nagrada, klasa: Siniša Murić, klavirski saradnik: Ana
Vujović
Treća kategorija – klarinet:
Ilija Sretenović (2. SMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Leon Кajon, klavirski saradnik: Кsenija
Lešević
Solo pevanje – prva kategorija:
Nikola Кolarov (4. SMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Dejan Ljutovac, klavirski saradnik: Кsenija
Lešević
Кamerna muzika – prva kategorija:
Trio „Slavuj“ (Lea Nedimović, Ivana Sisojević i Leon Žarko) – PRVA nagrada, klasa: Tatjana
Miljković

КLAVIR
Prva kategorija:
Isidora Maksimović (3. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Nina Botić
Luna Pisanjuk (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Nina Botić
Marija Maksimović (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Nina Botić
Druga kategorija:
Vuk Mrvaljević (4. OMŠ) – TREĆA nagrada, klasa: Margarita Vujović
Dunja Mrvaljević (4. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Margarita Vujović
Nikola Teodorović (3. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Margarita Vujović
Treća kategorija:
Leon Žarko (5. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Margarita Vujović
Marija Ana Кuzminac (1. SMŠ, TO) – POHVALA, klasa: Vanja Vuletić
Peta kategorija:
Tara Vukadinović (3. SMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Margarita Vujović

Najava događaja

Current Month

15avg(avg 15)21:0017(avg 17)21:00Festival Art Front 2 na mitrovačkom Hipodromu

red voznje autobuska Red voznje zeleznica

Kurs Evra

ValutaKupovniSrednjiProdajni
116.7045117.0557117.4069